版权说明 帮助中心
首页 > 院系 > 详情

湘雅医院(第一临床学院)

Xiangya Hospital

发文量
39563
 • ESI高被引

  65

  SCI-E

  8374

  SSCI

  241

  A&HCI

  3

  CPCI-S

  69

  EI

  375

  Medline

  8745

  CSCD

  9488

  CSSCI

  60

院系成果
院系学者
院系分析
筛选
开始检索
成果类型
35024
4070
531
+
年份 (1985~2019)
-
1556
2486
2349
2295
2295
2316
2077
1974
1820
1959
+
收录情况
65
8374
241
3
69
375
8745
9488
60
+
ESI学科类别
3580
958
739
711
582
225
196
133
68
67
33
31
22
22
20
17
16
14
2
1
+
语种
29664
9899
+
期刊
2559
850
841
679
515
451
368
348
317
312
303
274
229
227
215
203
191
185
181
179
+
作者
708
621
547
506
498
481
478
472
347
324
318
311
306
302
295
291
282
269
267
262
+
关键词
750
579
433
417
326
301
288
280
257
253
250
247
235
232
225
213
204
200
194
189
+
机构署名
32339
8589
8136
6771
+
院系归属
39563
2592
1918
1676
1596
759
556
323
300
148
81
72
48
41
30
25
24
19
18
15
9
8
7
5
4
3
2
1
1
1
1
+
全文
1
39562
+
排序:默认
时间
WOS被引频次
1/1979
每页显示
请选择

5

10

20

39563条记录,
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
WOS被引频次:2246
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Klionsky, Daniel J.*;Abdalla, Fabio C.;Abeliovich, Hagai;Abraham, Robert T.;Acevedo-Arozena, Abraham;Adeli, Khosrow;Agholme, Lotta;Agnello, Maria;Agostinis, Patrizia;Aguirre-Ghiso, Julio A.;Ahn, Hyung Jun;Ait-Mohamed, Ouardia;Ait-Si-Ali, Slimane;Akematsu, Takahiko;Akira, Shizuo;Al-Younes, Hesham M.;Al-Zeer, Munir A.;Albert, Matthew L.;Albin, Roger L.;Alegre-Abarrategui, Javier
期刊: Autophagy,2012年8(4):445-544 ISSN:1554-8627
展开
导出
原文链接
认领
下载
Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study
WOS被引频次:1997
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Zhou, Caicun*;Wu, Yi-Long;Chen, Gongyan;Feng, Jifeng;Liu, Xiao-Qing;Wang, Changli;Zhang, Shucai;Wang, Jie;Zhou, Songwen;Ren, Shengxiang;Lu, Shun;Zhang, Li;Hu, Chengping;Hu, Chunhong;Luo, Yi;Chen, Lei;Ye, Ming;Huang, Jianan;Zhi, Xiuyi;Zhang, Yiping
期刊: The Lancet Oncology,2011年12(8):735-742 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)
WOS被引频次:1814
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Klionsky, Daniel J.*;Abdelmohsen, Kotb;Abe, Akihisa;Abedin, Md Joynal;Abeliovich, Hagai;Arozena, Abraham Acevedo;Adachi, Hiroaki;Adams, Christopher M.;Adams, Peter D.;Adeli, Khosrow;Adhihetty, Peter J.;Adler, Sharon G.;Agam, Galila;Agarwal, Rajesh;Aghi, Manish K.;Agnello, Maria;Agostinis, Patrizia;Aguilar, Patricia V.;Aguirre-Ghiso, Julio;Airoldi, Edoardo M.
期刊: Autophagy,2016年12(1):1-222 ISSN:1554-8627
展开
导出
原文链接
认领
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition).
WOS被引频次:1707
SCI-EMedline
作者: Klionsky, Daniel J.*;Abdelmohsen, Kotb;Abe, Akihisa;Abedin, Md Joynal;Abeliovich, Hagai;Arozena, Abraham Acevedo;Adachi, Hiroaki;Adams, Christopher M.;Adams, Peter D.;Adeli, Khosrow;Adhihetty, Peter J.;Adler, Sharon G.;Agam, Galila;Agarwal, Rajesh;Aghi, Manish K.;Agnello, Maria;Agostinis, Patrizia;Aguilar, Patricia V.;Aguirre-Ghiso, Julio;Airoldi, Edoardo M.
期刊: AUTOPHAGY,2016年12(1):1-222 ISSN:1554-8627
展开
导出
原文链接
认领
Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus.
WOS被引频次:1522
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Scirica, Benjamin M.;Bhatt, Deepak L.*;Braunwald, Eugene;Steg, P. Gabriel;Davidson, Jaime;Hirshberg, Boaz;Ohman, Peter;Frederich, Robert;Wiviott, Stephen D.;Hoffman, Elaine B.;Cavender, Matthew A.;Udell, Jacob A.;Desai, Nihar R.;Mosenzon, Ofri;McGuire, Darren K.;Ray, Kausik K.;Leiter, Lawrence A.;Raz, Itamar;Desai, Nihar;Abrahamsen, Timothy
期刊: The New England journal of medicine,2013年369(14):1317-1326 ISSN:0028-4793
展开
导出
原文链接
认领
Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial
WOS被引频次:772
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Wu, Yi-Long*;Zhou, Caicun;Hu, Cheng-Ping;Feng, Jifeng;Lu, Shun;Huang, Yunchao;Li, Wei;Hou, Mei;Shi, Jian Hua;Lee, Kye Young;Xu, Chong-Rui;Massey, Dan;Kim, Miyoung;Shi, Yang;Geater, Sarayut L.
期刊: The Lancet Oncology,2014年15(2):213-222 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials
WOS被引频次:603
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Yang, James Chih-Hsin*;Wu, Yi-Long;Schuler, Martin;Sebastian, Martin;Popat, Sanjay;Yamamoto, Nobuyuki;Zhou, Caicun;Hu, Cheng-Ping;O'Byrne, Kenneth;Feng, Jifeng;Lu, Shun;Huang, Yunchao;Geater, Sarayut L;Lee, Kye Young;Tsai, Chun-Ming;Gorbunova, Vera;Hirsh, Vera;Bennouna, Jaafar;Orlov, Sergey;Mok, Tony
期刊: The Lancet Oncology,2015年16(2):141-151 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Genome-wide association study in a Chinese Han population identifies nine new susceptibility loci for systemic lupus erythematosus
WOS被引频次:573
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Han, Jian-Wen;Zheng, Hou-Feng;Cui, Yong;Sun, Liang-Dan;Ye, Dong-Qing;Hu, Zhi;Xu, Jin-Hua;Cai, Zhi-Ming;Huang, Wei;Zhao, Guo-Ping;Xie, Hong-Fu;Fang, Hong;Lu, Qian-Jin;Xu, Jian-Hua;Li, Xiang-Pei;Pan, Yun-Feng;Deng, Dan-Qi;Zeng, Fan-Qin;Ye, Zhi-Zhong;Zhang, Xiao-Yan
期刊: Nature Genetics,2009年41(11):1234-1237 ISSN:1061-4036
展开
导出
原文链接
认领
HMGB1 in health and disease
WOS被引频次:241
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Kang, Rui*;Chen, Ruochan;Zhang, Qiuhong;Hou, Wen;Wu, Sha;Cao, Lizhi;Huang, Jin;Yu, Yan;Fan, Xue-Gong;Yan, Zhengwen;Sun, Xiaofang;Wang, Haichao;Wang, Qingde;Tsung, Allan;Billiar, Timothy R;Zeh, Herbert J 3rd;Lotze, Michael T;Tang, Daolin
期刊: Molecular aspects of medicine,2014年40:1-116 ISSN:0098-2997
展开
导出
原文链接
认领
Activatable fluorescence/MRI bimodal platform for tumor cell imaging via MnO2nanosheet-aptamer nanoprobe
WOS被引频次:222
ESI高被引SCI-EEIMedline
作者: Zhao, Zilong;Fan, Huanhuan;Zhou, Gaofeng;Bai, Huarong;Liang, Hao;Wang, Ruowen;Zhang, Xiaobing;Tan, Weihong*
期刊: Journal of the American Chemical Society,2014年136(32):11220-11223 ISSN:0002-7863
展开
导出
原文链接
认领
Efficacy of folic acid therapy in primary prevention of stroke among adults with hypertension in China: the CSPPT randomized clinical trial.
WOS被引频次:216
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Huo, Yong*;Li, Jianping;Qin, Xianhui;Huang, Yining;Wang, Xiaobin;Gottesman, Rebecca F.;Tang, Genfu;Wang, Binyan;Chen, Dafang;He, Mingli;Fu, Jia;Cai, Yefeng;Shi, Xiuli;Zhang, Yan;Cui, Yimin;Sun, Ningling;Li, Xiaoying;Cheng, Xiaoshu;Wang, Jian'an;Yang, Xinchun
期刊: JAMA,2015年313(13):1325-1335 ISSN:0098-7484
展开
导出
原文链接
认领
A microfluidic 3D hepatocyte chip for drug toxicity testing
WOS被引频次:214
SCI-EMedline
作者: Toh, Yi-Chin;Lim, Teck Chuan;Tai, Dean;Xiao, Guangfa;van Noort, Danny*;Yu, Hanry
期刊: Lab on a Chip,2009年9(14):2026-2035 ISSN:1473-0197
展开
导出
原文链接
认领
NF-kappa B Directs Dynamic Super Enhancer Formation in Inflammation and Atherogenesis
WOS被引频次:202
SCI-EMedline
作者: Brown, Jonathan D;Lin, Charles Y;Duan, Qiong;Griffin, Gabriel;Federation, Alexander J;Paranal, Ronald M;Bair, Steven;Newton, Gail;Lichtman, Andrew H;Kung, Andrew L;Yang, Tianlun;Wang, Hong;Luscinskas, Francis W;Croce, Kevin J;Bradner, James E;Plutzky, Jorge
期刊: Molecular cell,2014年56(2):219-231 ISSN:1097-2765
展开
导出
原文链接
认领
Ferroptosis: process and function
WOS被引频次:186
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Xie, Y.;Hou, W.;Song, X.;Yu, Y.;Huang, J.;Sun, X.;Kang, R.*;Tang, D.*
期刊: Cell Death and Differentiation,2016年23(3):369-379 ISSN:1350-9047
展开
导出
原文链接
认领
Mutant Gq/11 Promote Uveal Melanoma Tumorigenesis by Activating YAP
WOS被引频次:170
SCI-EMedline
作者: Yu, Fa-Xing;Luo, Jing;Mo, Jung-Soon;Liu, Guangbo;Kim, Young Chul;Meng, Zhipeng;Zhao, Ling;Peyman, Gholam;Ouyang, Hong;Jiang, Wei;Zhao, Jiagang;Chen, Xu;Zhang, Liangfang;Wang, Cun-Yu;Bastian, Boris C;Zhang, Kang*;Guan, Kun-Liang
期刊: Cancer Cell,2014年25(6):822-830 ISSN:1535-6108
展开
导出
原文链接
认领
Transformation from a neuroprotective to a neurotoxic microglial phenotype in a mouse model of ALS
WOS被引频次:167
SCI-EMedline
作者: Bing Liao;Weihua Zhao;David R. Beers;Jenny S. Henkel;Stanley H. Appel
期刊: Experimental Neurology,2012年237(1):147-152 ISSN:0014-4886
展开
导出
原文链接
认领
Direct Conversion of Normal and Alzheimer's Disease Human Fibroblasts into Neuronal Cells by Small Molecules
WOS被引频次:166
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Hu, Wenxiang;Qiu, Binlong;Guan, Wuqiang;Wang, Qinying;Wang, Min;Li, Wei;Gao, Longfei;Shen, Lu;Huang, Yin;Xie, Gangcai;Zhao, Hanzhi;Jin, Ying;Tang, Beisha;Yu, Yongchun;Zhao, Jian*;Pei, Gang
期刊: Cell Stem Cell,2015年17(2):204-212 ISSN:1934-5909
展开
导出
原文链接
认领
Microglial cells contribute to endogenous brain defenses after acute neonatal focal stroke.
WOS被引频次:160
SCI-EMedline
作者: Faustino, Joel V.;Wang, Xia;Johnson, Cali E.;Klibanov, Alexander;Derugin, Nikita;Wendland, Michael F.;Vexler, Zinaida S.*
期刊: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience,2011年31(36):12992-13001 ISSN:0270-6474
展开
导出
原文链接
认领
PDGF-BB secreted by preosteoclasts induces angiogenesis during coupling with osteogenesis
WOS被引频次:159
SCI-EMedline
作者: Xie, Hui;Cui, Zhuang;Wang, Long;Xia, Zhuying;Hu, Yin;Xian, Lingling;Li, Changjun;Xie, Liang;Crane, Janet;Wan, Mei;Zhen, Gehua;Bian, Qin;Yu, Bin;Chang, Weizhong;Qiu, Tao;Pickarski, Maureen;Le Thi Duong;Windle, Jolene J.;Luo, Xianghang;Liao, Eryuan
期刊: Nature Medicine,2014年20(11):1270-1278 ISSN:1078-8956
展开
导出
原文链接
认领
TGM6 identified as a novel causative gene of spinocerebellar ataxias using exome sequencing
WOS被引频次:158
SCI-EMedline
作者: Wang, Jun Ling;Yang, Xu;Xia, Kun;Hu, Zheng Mao;Weng, Ling;Jin, Xin;Jiang, Hong;Zhang, Peng;Shen, Lu;Guo, Ji Feng;Li, Nan;Li, Ying Rui;Lei, Li Fang;Zhou, Jie;Du, Juan;Zhou, Ya Fang;Pan, Qian;Wang, Jian;Wang, Jun;Li, Rui Qiang
期刊: Brain,2010年133(12):3510-3518 ISSN:0006-8950
展开
导出
原文链接
认领
1234567... 1979共 1979 页

成果认领

标题:
用户 作者 通讯作者
请选择
请选择
确定
取消

提示

该栏目需要登录且有访问权限才可以访问

如果您有访问权限,请直接 登录访问

如果您没有访问权限,请联系管理员申请开通

管理员联系邮箱:yun@hnwdkj.com