版权说明 操作指南
首页 > 院系 > 详情

湘雅医院(第一临床学院)

Xiangya Hospital

发文量
41293
 • ESI热点

  3

  ESI高被引

  75

  SCI-E

  8998

  SSCI

  269

  A&HCI

  1

  CPCI-S

  65

  EI

  415

  Medline

  9247

  CSCD

  9770

  CSSCI

  59

院系成果
院系学者
院系分析
筛选
开始检索
成果类型
36528
4302
531
+
年份 (1985~2020)
-
10
2475
2554
2409
2391
2375
2373
2160
2030
1853
+
收录情况
3
75
8998
269
1
65
415
9247
9770
59
+
ESI学科类别
3985
1085
795
786
688
259
224
155
89
74
38
37
28
23
23
20
18
14
4
1
+
语种
30651
10642
+
期刊
2571
856
844
666
534
462
371
347
314
303
277
271
245
239
227
220
205
191
189
186
+
作者
710
635
558
511
507
490
477
473
368
329
318
317
312
309
297
289
287
272
270
268
+
关键词
759
579
433
425
341
322
296
295
268
266
253
250
243
240
230
216
212
209
204
200
+
机构署名
33657
9741
9221
7116
+
院系归属
41293
3095
2218
2138
1767
992
613
468
368
186
100
88
58
50
46
28
26
24
19
17
10
8
7
7
4
3
2
2
2
1
1
1
1
+
排序:默认
时间
WOS被引频次
1/2065
每页显示
请选择

5

10

20

41293条记录,
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy
WOS被引频次:2294
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Klionsky, Daniel J.*;Abdalla, Fabio C.;Abeliovich, Hagai;Abraham, Robert T.;Acevedo-Arozena, Abraham;Adeli, Khosrow;Agholme, Lotta;Agnello, Maria;Agostinis, Patrizia;Aguirre-Ghiso, Julio A.;Ahn, Hyung Jun;Ait-Mohamed, Ouardia;Ait-Si-Ali, Slimane;Akematsu, Takahiko;Akira, Shizuo;Al-Younes, Hesham M.;Al-Zeer, Munir A.;Albert, Matthew L.;Albin, Roger L.;Alegre-Abarrategui, Javier
期刊: Autophagy,2012年8(4):445-544 ISSN:1554-8635
展开
导出
原文链接
认领
Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study
WOS被引频次:2107
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Zhou, Caicun*;Wu, Yi-Long;Chen, Gongyan;Feng, Jifeng;Liu, Xiao-Qing;Wang, Changli;Zhang, Shucai;Wang, Jie;Zhou, Songwen;Ren, Shengxiang;Lu, Shun;Zhang, Li;Hu, Chengping;Hu, Chunhong;Luo, Yi;Chen, Lei;Ye, Ming;Huang, Jianan;Zhi, Xiuyi;Zhang, Yiping
期刊: The Lancet Oncology,2011年12(8):735-742 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)
WOS被引频次:2054
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Klionsky, Daniel J.*;Abdelmohsen, Kotb;Abe, Akihisa;Abedin, Md Joynal;Abeliovich, Hagai;Arozena, Abraham Acevedo;Adachi, Hiroaki;Adams, Christopher M.;Adams, Peter D.;Adeli, Khosrow;Adhihetty, Peter J.;Adler, Sharon G.;Agam, Galila;Agarwal, Rajesh;Aghi, Manish K.;Agnello, Maria;Agostinis, Patrizia;Aguilar, Patricia V.;Aguirre-Ghiso, Julio;Airoldi, Edoardo M.
期刊: Autophagy,2016年:- ISSN:1554-8635
展开
导出
认领
Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus.
WOS被引频次:1612
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Scirica, Benjamin M.;Bhatt, Deepak L.*;Braunwald, Eugene;Steg, P. Gabriel;Davidson, Jaime;Hirshberg, Boaz;Ohman, Peter;Frederich, Robert;Wiviott, Stephen D.;Hoffman, Elaine B.;Cavender, Matthew A.;Udell, Jacob A.;Desai, Nihar R.;Mosenzon, Ofri;McGuire, Darren K.;Ray, Kausik K.;Leiter, Lawrence A.;Raz, Itamar;Desai, Nihar;Abrahamsen, Timothy
期刊: The New England journal of medicine,2013年369(14):1317-1326 ISSN:0028-4793
展开
导出
原文链接
认领
Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial
WOS被引频次:847
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Wu, Yi-Long*;Zhou, Caicun;Hu, Cheng-Ping;Feng, Jifeng;Lu, Shun;Huang, Yunchao;Li, Wei;Hou, Mei;Shi, Jian Hua;Lee, Kye Young;Xu, Chong-Rui;Massey, Dan;Kim, Miyoung;Shi, Yang;Geater, Sarayut L.
期刊: The Lancet Oncology,2014年15(2):213-22 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials
WOS被引频次:661
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Yang, James Chih-Hsin*;Wu, Yi-Long;Schuler, Martin;Sebastian, Martin;Popat, Sanjay;Yamamoto, Nobuyuki;Zhou, Caicun;Hu, Cheng-Ping;O'Byrne, Kenneth;Feng, Jifeng;Lu, Shun;Huang, Yunchao;Geater, Sarayut L.;Lee, Kye Young;Tsai, Chun-Ming;Gorbunova, Vera;Hirsh, Vera;Bennouna, Jaafar;Orlov, Sergey;Mok, Tony
期刊: The Lancet Oncology,2015年16(2):141-151 ISSN:1470-2045
展开
导出
原文链接
认领
Genome-wide association study in a Chinese Han population identifies nine new susceptibility loci for systemic lupus erythematosus
WOS被引频次:584
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Han, Jian-Wen;Zheng, Hou-Feng;Cui, Yong;Sun, Liang-Dan;Ye, Dong-Qing;Hu, Zhi;Xu, Jin-Hua;Cai, Zhi-Ming;Huang, Wei;Zhao, Guo-Ping;Xie, Hong-Fu;Fang, Hong;Lu, Qian-Jin;Xu, Jian-Hua;Li, Xiang-Pei;Pan, Yun-Feng;Deng, Dan-Qi;Zeng, Fan-Qin;Ye, Zhi-Zhong;Zhang, Xiao-Yan
期刊: Nature Genetics,2009年41(11):1234 ISSN:1061-4036
展开
导出
原文链接
认领
HMGB1 in health and disease
WOS被引频次:268
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Kang, Rui*;Chen, Ruochan;Zhang, Qiuhong;Hou, Wen;Wu, Sha;Cao, Lizhi;Huang, Jin;Yu, Yan;Fan, Xue-gong;Yan, Zhengwen;Sun, Xiaofang;Wang, Haichao;Wang, Qingde;Tsung, Allan;Billiar, Timothy R.;Zeh, Herbert J., III;Lotze, Michael T.;Tang, Daolin
期刊: Molecular aspects of medicine,2014年40:1-116 ISSN:0098-2997
展开
导出
原文链接
认领
Activatable Fluorescence/MRI Bimodal Platform for Tumor Cell Imaging via MnO2 Nanosheet-Aptamer Nanoprobe
WOS被引频次:249
ESI高被引SCI-EEIMedline
作者: Zhao, Zilong;Fan, Huanhuan;Zhou, Gaofeng;Bai, Huarong;Liang, Hao;Wang, Ruowen;Zhang, Xiaobing;Tan, Weihong*
期刊: Journal of the American Chemical Society,2014年136(32):11220-11223 ISSN:0002-7863
展开
导出
原文链接
认领
Efficacy of Folic Acid Therapy in Primary Prevention of Stroke Among Adults With Hypertension in China The CSPPT Randomized Clinical Trial
WOS被引频次:238
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Huo, Yong*;Li, Jianping;Qin, Xianhui;Huang, Yining;Wang, Xiaobin;Gottesman, Rebecca F.;Tang, Genfu;Wang, Binyan;Chen, Dafang;He, Mingli;Fu, Jia;Cai, Yefeng;Shi, Xiuli;Zhang, Yan;Cui, Yimin;Sun, Ningling;Li, Xiaoying;Cheng, Xiaoshu;Wang, Jian'an;Yang, Xinchun
期刊: JAMA,2015年313(13):1325-35 ISSN:0098-7484
展开
导出
原文链接
认领
Ferroptosis: process and function
WOS被引频次:233
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Xie, Y.;Hou, W.;Song, X.;Yu, Y.;Huang, J.;Sun, X.;Kang, R.*;Tang, D.*
期刊: Cell Death and Differentiation,2016年23(3):369-79 ISSN:1350-9047
展开
导出
原文链接
认领
A microfluidic 3D hepatocyte chip for drug toxicity testing
WOS被引频次:222
SCI-EMedline
作者: Toh, Yi-Chin;Lim, Teck Chuan;Tai, Dean;Xiao, Guangfa;van Noort, Danny*;Yu, Hanry
期刊: Lab on a Chip,2009年9(14):2026-35 ISSN:1473-0197
展开
导出
原文链接
认领
NF-kappa B Directs Dynamic Super Enhancer Formation in Inflammation and Atherogenesis
WOS被引频次:220
SCI-EMedline
作者: Brown, Jonathan D.;Lin, Charles Y.;Duan, Qiong;Griffin, Gabriel;Federation, Alexander J.;Paranal, Ronald M.;Bair, Steven;Newton, Gail;Lichtman, Andrew H.;Kung, Andrew L.;Yang, Tianlun;Wang, Hong;Luscinskas, Francis W.;Croce, Kevin J.;Bradner, James E.*;Plutzky, Jorge
期刊: Molecular Cell,2014年56(2):219-231 ISSN:1097-2765
展开
导出
原文链接
认领
Autophagy in proximal tubules protects against acute kidney injury
WOS被引频次:213
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Jiang, Man;Wei, Qingqing;Dong, Guie;Komatsu, Masaaki;Su, Yunchao;Dong, Zheng*
期刊: Kidney International,2012年82(12):1271-83 ISSN:0085-2538
展开
导出
原文链接
认领
Mutant Gq/11 Promote Uveal Melanoma Tumorigenesis by Activating YAP
WOS被引频次:186
SCI-EMedline
作者: Yu, Fa-Xing;Luo, Jing;Mo, Jung-Soon;Liu, Guangbo;Kim, Young Chul;Meng, Zhipeng;Zhao, Ling;Peyman, Gholam;Ouyang, Hong;Jiang, Wei;Zhao, Jiagang;Chen, Xu;Zhang, Liangfang;Wang, Cun-Yu;Bastian, Boris C.;Zhang, Kang*;Guan, Kun-Liang
期刊: Cancer Cell,2014年25(6):822-830 ISSN:1535-6108
展开
导出
原文链接
认领
Direct Conversion of Normal and Alzheimer's Disease Human Fibroblasts into Neuronal Cells by Small Molecules
WOS被引频次:183
ESI高被引SCI-EMedline
作者: Hu, Wenxiang;Qiu, Binlong;Guan, Wuqiang;Wang, Qinying;Wang, Min;Li, Wei;Gao, Longfei;Shen, Lu;Huang, Yin;Xie, Gangcai;Zhao, Hanzhi;Jin, Ying;Tang, Beisha;Yu, Yongchun;Zhao, Jian*;Pei, Gang
期刊: Cell Stem Cell,2015年17(2):204-12 ISSN:1934-5909
展开
导出
原文链接
认领
Transformation from a neuroprotective to a neurotoxic microglial phenotype in a mouse model of ALS
WOS被引频次:176
SCI-EMedline
作者: Liao, Bing;Zhao, Weihua;Beers, David R.;Henkel, Jenny S.;Appel, Stanley H.*
期刊: Experimental Neurology,2012年237(1):147-52 ISSN:0014-4886
展开
导出
原文链接
认领
Microglial cells contribute to endogenous brain defenses after acute neonatal focal stroke.
WOS被引频次:173
SCI-EMedline
作者: Faustino, Joel V.;Wang, Xia;Johnson, Cali E.;Klibanov, Alexander;Derugin, Nikita;Wendland, Michael F.;Vexler, Zinaida S.*
期刊: The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience,2011年31(36):12992-13001 ISSN:0270-6474
展开
导出
原文链接
认领
PDGF-BB secreted by preosteoclasts induces angiogenesis during coupling with osteogenesis
WOS被引频次:171
SCI-EMedline
作者: Xie, Hui;Cui, Zhuang;Wang, Long;Xia, Zhuying;Hu, Yin;Xian, Lingling;Li, Changjun;Xie, Liang;Crane, Janet;Wan, Mei;Zhen, Gehua;Bian, Qin;Yu, Bin;Chang, Weizhong;Qiu, Tao;Pickarski, Maureen;Le Thi Duong;Windle, Jolene J.;Luo, Xianghang;Liao, Eryuan
期刊: Nature Medicine,2014年20(11) ISSN:1078-8956
展开
导出
原文链接
认领
A Hepatic Protein, Fetuin-A, Occupies a Protective Role in Lethal Systemic Inflammation
WOS被引频次:169
SCI-EMedline
作者: Li, Wei*;Zhu, Shu;Li, Jianhua;Huang, Yan;Zhou, Rongrong;Fan, Xuegong;Yang, Huan;Gong, Xing;Eissa, N. Tony;Jahnen-Dechent, Willi;Wang, Ping;Tracey, Kevin J.;Sama, Andrew E.;Wang, Haichao
期刊: PLOS ONE,2011年6(2):e16945 ISSN:1932-6203
展开
导出
原文链接
认领
1234567... 2065共 2065 页

成果认领

标题:
用户 作者 通讯作者
请选择
请选择
确定
取消

提示

该栏目需要登录且有访问权限才可以访问

如果您有访问权限,请直接 登录访问

如果您没有访问权限,请联系管理员申请开通

管理员联系邮箱:yun@hnwdkj.com